Artikelen door Liz Moerbeek

Pitch rondetafelgesprek geboortezorg en kraamzorg op maandag 20 juni 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield op maandag 20 juni een rondetafelgesprek over Geboortezorg en kraamzorg”. Het rondetafelgesprek is gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg “Zwangerschap en geboorte” met de minister van VWS. In het rondetafelgesprek heeft de commissie diverse vertegenwoordigers uit het veld, experts en ervaringsdeskundigen gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de Geboortezorg en kraamzorg, inclusief de invoering van het integraal tarief. Geboortebeweging was […]

Geboortebeweging is tegen integrale bekostiging, maar demonstreert vooralsnog niet.

Als reactie op het voorgenomen beleid van Minister Schippers hebben diverse organisaties van eerstelijns zorgverleners voor komende week acties aangekondigd. Het betreft o.a. een fakkeloptocht en stiptheidsacties in Amsterdam en een demonstratie in Den Haag, voorafgaand aan het algemeen overleg van de tweede kamer op 23 juni aanstaande. Hoezeer het bestuur van Stichting Geboortebeweging begrijpt […]

Position Paper Stichting Geboortebeweging over integrale geboortezorg.

Position Paper ten aanzien van het beleid integrale geboortezorg Amsterdam, 17 juni 2016 Uitgangspunt Stichting Geboortebeweging zet zich in voor de rechten van vrouwen in de  Nederlandse geboortezorg: hun recht op zelfbeschikking, lichamelijke integriteit, privacy en informatie. Wij hebben als cliëntvertegenwoordiger deelgenomen aan de expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van het CPZ. Tevens hebben wij input geleverd voor het KPMG-rapport integrale bekostiging. Naar aanleiding van […]

Keuzevrijheid geboortezorg door persoonsvolgend budget

17 juni 2016 De Nederlandse Patiënten Federatie NPCF, de Geboortebeweging en het Clara Wichmannfonds, gesteund door alle grote vrouwenorganisaties en patiënten organisaties in Nederland, komen met het voorstel om een “integraal persoonsvolgend budget” in te voeren in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van wie, hoe en waar zij de zorg willen ontvangen, […]

Waar is de zwangere in de discussie over de geboortezorg?

=== Persbericht === 19 april 2016 Waar is de zwangere in de discussie over de geboortezorg? De beroepsvereniging van verloskundigen (KNOV) trekt zich terug uit het College Perinatale Zorg (CPZ), nadat voorzitter Chiel Bos de babysterfte in de schoenen van de verloskundigen heeft geschoven. De Minister roept op om de handen ineen te slaan en […]

Het doek mag vallen voor het CPZ

Door Joyce Hoek-Pula. Het College voor Perinatale Zorg (CPZ), dat is opgericht om de verschillende verloskundige disciplines de geboortezorg in Nederland te laten hervormen, heeft zijn geloofwaardigheid definitief verloren. Wat is er aan de hand? Twee jaar geleden is men begonnen met het schrijven van de Zorgstandaard. Hierin staan de kaders voor de zorg aan moeder […]

Veilig Thuis (voorheen AMK) meldingen door zorgverleners

Januari 2016 – Geregeld horen we van vrouwen dat ze onder druk worden gezet door hun zorgverlener om akkoord te gaan met preventieve interventies voor hun ongeboren of pasgeboren kind. Soms waren er door mensen al andere ‘tegendraadse’ keuzes gemaakt die de ongerustheid van betrokken zorgverleners hadden gewekt. Soms was er geen ‘extra’ aanleiding. Hierbij […]

Geplande hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen

26 januari 2016 – Geplande hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen De huidige hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 levert een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven onder andere het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, de Nederlandse Vrouwen Raad en Stichting […]

Gedwongen keizersnee onrechtmatig

13 januari 2016 – Vandaag in alle kranten een bizar idee; de gedwongen keizersnee! Het voorstel van de gedwongen keizersnee kan in de praktijk niet, het is in strijd met de Nederlandse wet en de rechten van de mens. Je moet namelijk altijd eerst toestemming geven voor een medische behandeling. De juridische argumenten van de […]