Stichting Geboortebeweging slaat alarm – Cliëntversie Zorgstandaard maakt keuzevrijheid en rechten van de cliënt ondergeschikt zorgaanbod

De Zorgstandaard Integerale Geboortezorg (ZIG) leidt volgens Stichting Geboortebeweging in de praktijk tot willekeur en inperking van de rechten en keuzevrijheid van cliënten. In diverse brieven hebben wij gevraagd om verbeteringen die de rechten van vrouwen garanderen, niet alleen in theorie, maar in de praktijk en in elke regio.

Al onze pogingen ten spijt is de ZIG er, met doorzettingsmacht van het zorginstituut, toch gekomen en wordt deze op dit moment geïmplementeerd.

Een van de vervolgstappen is het opstellen van een cliëntversie. Hiervoor heeft het CPZ een werkgroep samengesteld, die de afgelopen drie maanden aan de cliëntversie heeft gewerkt.

Stichting Geboortebeweging is uitgenodigd voor de werkgroep. We hebben deelname aan de werkgroep toegezegd op voorwaarde dat het een document wordt waarin de rechten van vrouwen geborgd worden, dat vrouwen duidelijkheid geeft over wat hun rechten zijn en waarmee zij in staat worden gesteld om hun eigen zorgkeuzes te maken. Helaas wordt hieraan vooralsnog geen gehoor gegeven.

Het huidige document is onvoldoende en stelt niet de cliënt centraal

Het document dat op het punt staat om naar het Zorginstituut te worden verzonden, is geen aanvulling op de bestaande folders, maar een herhaling van zetten. Terwijl wij juist onder zwangeren een groeiende behoefte zien aan inzicht in haar rechten in de geboortezorg en in kwaliteit en dienstverlening van zorgaanbieders. Vrouwen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen zorgkeuzes maken, maar hebben daar simpelweg de informatie en middelen niet voor.

Tot nu toe gaat elk document over de integrale geboortezorg (de richtlijnen, zorgstandaard, indicatorensets, maar ook keuzehulpen en cliënteninformatie, ongeacht of het voor zorgverleners of cliënten is geschreven) altijd uit van het perspectief van de zorgaanbieders en nooit vanuit het perspectief van de cliënt.
Het resultaat is dat het zorgaanbod zelf centraal staat en niet de zorgconsument. Dit moet anders!

Het proces is onzorgvuldig en te gehaast

Wij hebben zorgen over de snelheid waarmee en de wijze waarop de cliëntversie van de Zorgstandaard wordt vastgesteld op meerdere manieren kenbaar gemaakt. Inmiddels wordt dit probleem zelfs erkend door enkele beroepsorganisaties die aan tafel zitten.

Als het werkelijk de bedoeling is om de cliënten een stem te geven binnen het nieuwe stelsel voor de geboortezorg, dan moeten haar vertegenwoordigers niet ondergeschikt worden gemaakt aan de procedures die tussen zorgverleners en hun beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

Op dit moment zien wij, net als bij het tot stand komen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, dat er een cliëntversie ontstaat waarin de rechten, keuzevrijheid en zorgvraag van de cliënt totaal ondergeschikt worden gemaakt aan het zorgaanbod.
Wij hekelen hierbij de wijze waarop in de werkgroep waarin de cliëntversie tot stand komt en de cliënt wordt gevraagd zich te schikken naar de institutionele werkwijze binnen de zorg. Gezien de evidente controverse die er is over de invoering van de integrale geboortezorg en de positie van de cliënt daarin, kan het niet zo zijn dat de cliënt als excuus aan tafel zit; outnumbered en zonder daadwerkelijk input te kunnen geven.

Daarom hebben wij een verzoek tot een herinrichting van de huidige werkgroep cliëntversie ZIG verzonden aan het CPZ. We pleiten voor  een werkgroep waarin de cliënt penvoerder is en (vertegenwoordigers van) zorgverleners een adviserende rol te hebben. Hiernaast vragen wij om budget en ondersteuning om tot een cliëntversie van de ZIG te komen die recht doet aan het belang dat cliënten hebben bij goede geboortezorg.
Want cliënten alleen adviesrecht geven, dat kán niet meer.

De volledige brief vindt u hier: 20170328_Clientversie-zorgstandaard_Reactie-Stichting-Geboortebeweging

#Genoeggezwegen is gehoord in de tweede kamer

Woensdag 22 februari heeft Geboortebeweging voorzitter Mira Westland het zwartboek #GenoegGezwegen overhandigd aan GroenLinks tweede kamerlid Linda Voortman.
In het Algemeen Overleg patiënten- en cliëntenrechten van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Linda Voortman aandacht gevraagd voor het zwartboek en de brief van de Geboortebeweging met de volgende verzoeken:

Doe onderzoek naar misstanden. De actie GenoegGezwegen heeft laten zien dat we in Nederland werk te doen hebben om respect en zelfbeschikking in de geboortezorg de plek te geven waar vrouwen recht op hebben. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen is hard nodig.

Geef vrouwen de informatie en cijfers, zodat ze goed kunnen kiezen. Op dit moment zijn er grote (soms onverklaarbare) verschillen tussen zorgverleners als het gaat om percentages van interventies en beleid. Deze informatie is beschikbaar bij de instellingen en/of Perined, maar vrouwen om wie het gaat kunnen die niet inzien. Dat is oneerlijk. Zwangeren hebben deze cijfers nodig om beter te kunnen kiezen.

Zelfbeschikking in de geboortezorg. En nu echt. Geef de koepels opdracht om al hun leden in te lichten en een voorlichtingscursus te organiseren rondom de richtlijn “Bevallen buiten de Richtlijnen” en geef ze daarnaast de opdracht om deze Richtlijn overbodig te maken.

Help ons vrouwen helpen. Stichting geboortebeweging komt op voor de rechten van zwangeren en barenden. We willen ons inzetten om vrouwen te ondersteunen bij het geven van feedback aan ziekenhuizen, in welke vorm dan ook, over wat er mis ging en wat er beter kan. Als cliëntenorganisatie vragen wij om ondersteuning om deze rol te kunnen realiseren.

 

In het debat (AO) heeft de minister aangegeven de oproep van Geboortebeweging zorgvuldig te willen bestuderen en in april met een reactie te komen (per brief). De Geboortebeweging is erg blij met deze reactie van de minister en kijkt uit naar de inhoud van de brief.

 

Voor meer informatie zie:

De brief van de Geboortebeweging aan minister Schippers nav de actie #GenoegGezwegen

Persbericht

Digitale versie van Zwartboek #GenoegGezwegen

Radio Interview van voorzitter Mira Westland voor de aanbieding op radio 1

Debat patienten- en clientenrechten terugkijken

 

Vlnr:  Linda Voortman, Mira Westland-Soebroto, Joyce Hoek-Pula, Hermine Dees-Ribbers

Aanbieding Zwartboek #genoeggezwegen aan tweede kamerlid Linda Voortman

Duizenden Nederlandse vrouwen hebben de zorg rondom hun zwangerschap en bevalling zo negatief ervaren, dat ze jaren later nog ineenkrimpen bij de herinnering eraan. Zo blijkt uit de actie #genoeggezwegen van Stichting Geboortebeweging, die zich hardmaakt voor keuzevrijheid en het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking in de geboortezorg.

“De politiek moet echt nú aan de slag met dit probleem, zodat basisrechten van alle vrouwen in de zorg gewaarborgd worden”, zegt Mira Westland, voorzitter van Stichting Geboortebeweging, de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Human Rights in Childbirth.

Al jarenlang ontvangt de Geboortebeweging dagelijks verhalen over rechtenschendingen, als dwang, intimidatie of zelfs geweld: van het zonder toestemming inknippen of inwendig onderzoeken van een vrouw, tot het verbaal intimideren of onder druk zetten.

Hoewel zorgverleners in verreweg de meeste gevallen niet moedwillig de rechten van vrouwen schenden, is de uitwerking van deze handelingen niet zelden desastreus. Het taboe op praten over deze ervaringen, maakt dat het trauma moeilijker te verwerken is, of zelfs erger wordt. Reden om met de actie #genoeggezwegen aandacht te vragen voor dit probleem.

De eerste Facebook-oproep werd meer dan 35.000 keer gedeeld. Gedurende de twee weken dat de actie liep schreven en fotografeerden meer dan 600 vrouwen een A4’tje met hun persoonlijke verhalen, het één nog schrijnender dan het andere. Daarnaast deelden honderden vrouwen hun ervaringen via mail, chat of als reactie op de op site. De Facebook-pagina van de Geboortebeweging telde tijdens de actie meer dan 1.500.000 interacties. De actie groeide zo explosief uit tot een beweging van getraumatiseerde vrouwen zelf.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg over patiëntenrechten (Woensdag 22 februari) overhandigt de Geboortebeweging een brief en een ‘zwartboek’ met ervaringen van vrouwen uit de #genoeggezwegen actie aan Linda Voortman; lid van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“#genoeggezwegen bracht aan het licht dat we in Nederland nog een flinke weg te gaan hebben naar goede geboortezorg waarin autonomie en patiëntenrechten voor zwangere en barende vrouwen niet alleen op papier, maar ook in de dagelijkse realiteit gewaarborgd zijn“, zegt Mira Westland.

“Via deze weg vragen we om erkenning, onderzoek en middelen, zodat tot verandering en structurele oplossing van dit probleem gekomen kan worden.”

Het zwartboek en de begeleidende brief aan Minister Schippers (met afschrift aan de vaste commissie leden VWS) leest u hier:

AO patientenrechten_Zwartboek Genoeg gezwegen_Stichting Geboortebeweging

Stichting-Geboortbeweging_-Brief-AO-Patientenrechten_16-februari-2017

10 december Human Rights Day

Dag 16 #genoeggezwegen
Mensenrechten gelden voor iedereen, en altijd. Dus ook voor zwangere en barende vrouwen.
Nee = nee.

25 november – 10 december #genoeggezwegen
Dankzij jullie verhalen is taboe bespreekbaar gemaakt. Bedankt voor alle inzendingen en reacties.

Dank ook, voor jullie geduld als het even duurde voordat je foto geplaatst werd.

De actie is afgelopen; nagekomen foto’s zullen we 1x per week gaan plaatsen. Mocht je foto onverhoopt niet geplaatst zijn, schroom niet om contact met ons op te nemen.

We hopen dat deze actie het begin is van een open gesprek over meer respect in de geboortezorg. Zowel in de bejegening als het erkennen van je rechten.

Kijk voor meer informatie over de actie op#genoeggezwegen.

Op onze Facebook pagina staan alle foto’s

Dag 15 #genoeggezwegen

Hoe vaak moet een vrouw nee zeggen?

Je kunt nog tot zaterdag 10 december mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op#genoeggezwegen.

Op onze Facebook pagina staan alle foto’s

Dag 14 Polarisatie?

Dag 14 #genoeggezwegen.

Komt de vrouw tegenover de zorgverlener te staan wanneer zij zich beroept op haar recht op lichamelijke integriteit en een respectvolle bejegening?

Je kunt nog tot zaterdag 10 december mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op #genoeggezwegen.

Op onze Facebook pagina staan alle foto’s

Dag 13 Een negatieve bevalervaring

Dag 13 #genoeggezwegen

Een negatieve bevalervaring kan maanden, járen in je systeem blijven zitten.

 

Je kunt nog steeds mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op #genoeggezwegen.

Op onze Facebook pagina staan alle foto’s

Dag 12 De Baby

“Als de baby maar gezond is.”

 

Je kunt nog steeds mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op #genoeggezwegen.

Op onze Facebook pagina staan alle foto’s

Dag 11 #handineigenboezem

Dag 11 #genoeggezwegen

De actie raakt ook de zorgverleners zelf. Een aantal van hen stuurden ons een foto met de extra hashtag #handineigenboezem.

Je kunt nog steeds mee doen met jouw verhaal, kijk voor meer informatie over de actie op #genoeggezwegen.

Dag 10 #genoeggezwegen

Dag 10 #genoeggezwegen

Nog 6 dagen te gaan. De spanningsboog is lang. Maar we gaan door – want elk van deze foto’s verdient het om gezien te worden. Net als elke vrouw het verdient om gehoord te worden. Dank aan alle vrouwen en mannen die hier deze week een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Doorbreek ook dit taboe.

Lees hier alles over de actie #genoeggezwegen