Veilig Thuis (voorheen AMK) meldingen door zorgverleners

Januari 2016 – Geregeld horen we van vrouwen dat ze onder druk worden gezet door hun zorgverlener om akkoord te gaan met preventieve interventies voor hun ongeboren of pasgeboren kind.
Soms waren er door mensen al andere ‘tegendraadse’ keuzes gemaakt die de ongerustheid van betrokken zorgverleners hadden gewekt. Soms was er geen ‘extra’ aanleiding.
Hierbij wordt gedreigd met het doen van een melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK): ‘We maken ons dermate zorgen dat we, als u niet akkoord bent, niet anders kunnen dan dit ook bij Veilig Thuis te melden.’
Een aantal voorbeelden:
De ouders geven geen toestemming tot het toedienen van vitamine K in de eerste 24 uur van de geboorte, of geen toestemming voor vitamine K/D na de eerste week.
Een zwangere vrouw geeft geen toestemming voor het laten verrichten van een groei-echo.

We willen graag een inventarisatie maken. Hoe vaak komt dit voor? Wat is het effect ervan?
Heb jij een dergelijke ervaring of ken je iemand die zo’n ervaring had?
Of ben je zorgverlener en heb je voor een keus als deze gestaan of er over gehoord?
Vertel het ons!

Reacties graag per mail, zie contact GeboorteBeweging.
We zullen je gegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelen en met niemand delen, tenzij we je expliciete toestemming hebben,

Geplande hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen

26 januari 2016 – Geplande hervorming geboortezorg gevaar voor zelfbeschikkingsrecht vrouwen

De huidige hervorming van de geboortezorg en de invoering van een integraal verzekeringstarief voor de zwangerschap en de baring in 2017 levert een gevaar op voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dit schrijven onder andere het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, de Nederlandse Vrouwen Raad en Stichting Geboortebeweging aan Minister Schippers. De Minister wordt opgeroepen tot een herbezinning en het doen van een gedegen onderzoek alvorens het hele systeem op de schop wordt gedaan.

“Nog niet lang geleden waren er voorstellen om het Nederlandse Geboortezorg op de werelderfgoedlijst van UNESCO te zetten, en korte tijd later, na één negatieve vergelijkende studie ten aanzien van de perinatale sterfte, moet het hele systeem weg zonder dat duidelijk is wat de relatie is tussen ons geboortezorg systeem en de uitkomsten van deze studie” zegt Anniek de Ruijter, voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Het Proefprocessenfonds vreest dat er te weinig is gekeken naar de belangen van vrouwen bij het maken van de nieuwe plannen. Zo zal het veel moeilijker gaan worden om van verloskundige of ziekenhuis te wisselen. De protocollen van hoe de vrouw “moet” baren worden ook strenger, en de speelruimte voor zorgverleners om tegemoet te komen aan de wensen van de zwangere worden steeds geringer. Het Proefprocessenfonds maakt zich ook zorgen over de willekeur die gecreëerd zal worden door de hervormingen grotendeels aan de regio’s over te laten. Volgens het fonds moeten een aantal elementen in een hervormd systeem in elke regio worden gegarandeerd, zoals in elk geval het respect voor de zelfbeschikking van vrouwen, alternatieven voor ziekenhuis zorg (zoals de thuisbevalling of midwife-led care medium risk faciliteiten) en gemakkelijke toegang tot een breed scala aan pijnbestrijdingsmiddelen.

Het oude stelsel rond geboortezorg kan zeker verbetering gebruiken, maar er zijn geen redenen om het systeem dat we nu hebben volledig om te gooien. De plannen komen overhaast over, terwijl er niet is gekeken naar de wensen en zelfbeschikkingsrechten van vrouwen. De ondertekenaars van de brief trekken daarom aan de bel en gaan ervan uit dat de minister serieus naar de zorgen zal kijken.

Brief Geboortezorg aan Schippers

Gedwongen keizersnee onrechtmatig

13 januari 2016 – Vandaag in alle kranten een bizar idee; de gedwongen keizersnee!
Het voorstel van de gedwongen keizersnee kan in de praktijk niet, het is in strijd met de Nederlandse wet en de rechten van de mens. Je moet namelijk altijd eerst toestemming geven voor een medische behandeling.

De juridische argumenten van de voorstanders van de gedwongen keizersnee, hebben geen betrekking op medische behandelingen. Als die daarop wel van toepassing zouden zijn, zou dat betekenen dat:
Voortaan iedereen zou moeten kunnen worden gedwongen om een medische behandeling te ondergaan voor een ander. Denk aan gedwongen orgaantransplantatie en bloedtransfusie ten behoeve van anderen.
Of, dat die uitzondering op de wet voortaan alleen geldt voor zwangere vrouwen. Dat betekent dat zwangere vrouwen in dit land minder rechten krijgen dan de rest van de mensen.
Zij zouden dan niet zomaar meer naar een ziekenhuis kunnen gaan voor medische hulp tijdens hun zwangerschap, omdat ze daarmee het risico lopen om gedwongen te worden tot interventies tegen hun wil.

De geboortebeweging zet zich in om dit soort rechtsongelijkheid te voorkomen, door op te komen voor de rechten van (zwangere) vrouwen in de geboortezorg.

Reactie GeboorteBeweging media-aandacht over Actio Caesarea