Genoeg Gezwegen 2020

#GenoegGezwegen2020

Het is alweer vier jaar terug toen we met onze actie #genoeggezwegen aandacht vroegen voor negatieve bevalervaringen. Een onderwerp waar destijds amper over gesproken werd. De respons was overweldigend: in een paar weken tijd kregen we zo’n 600 inzendingen binnen.

Van vrouwen die hun bevalling als traumatisch hebben ervaren, verhalen over verbaal en fysiek geweld tijdens de bevalling, van partners die zich machteloos voelden, van zorgverleners die dapper terug keken op hun eigen handelen. Honderden verhalen, samengevat op één A4.

Er is sinds 2016 veel veranderd. Toch horen en lezen we bij GeboorteBeweging nog elke dag verhalen waar we een knoop van in onze maag krijgen. We kunnen niet anders dan nog een keer deze mensen een stem te geven. Op 25 november 2020, internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen, beginnen we daarom met #genoeggezwegen2020 .

Je bent niet gek. Je bent niet egoïstisch. Het is niet jouw schuld. Jouw bevalling deed ertoe en je had recht op respectvolle zorg.

We hebben genoeg gezwegen.

Meedoen?

Je schrijft je verhaal kort en duidelijk op een a4 (houd een max aan van 100 – 125 woorden in verband met leesbaarheid) . Je verhaal maakt duidelijk dat jouw rechten zijn geschonden of dat er sprake was van onrespectvolle zorg. Verhalen over zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Dan ga je met je a4 op de foto (je gezicht mag erop, hoeft niet), zoals in het voorbeeld hiernaast.

Natuurlijk is er ook aandacht voor zorgverleners. Speciaal voor jullie maakten we een apart formulier voor zorgverleners , waar je je bericht kunt plaatsen, bijvoorbeeld met de #handineigenboezem.

Voorbeelden #genoeggezwegen 2016

Dag 2 #genoeggezwegen2020

Geweld in één zin met bevallen; het lijkt een onmogelijke combinatie. Toch vindt obstetrisch geweld ook in Nederland plaats, dat laten de inzendingen die we vandaag plaatsen onomwonden zien. Waar ‘geweld’ staat, zou je ook ‘grensoverschrijdend’ kunnen lezen.

Dag 1 #genoeggezwegen2020

En we zijn los met #genoeggezwegen2020. De eerste inzendingen laten meteen zien hoe noodzakelijk het is om vrouwen met een negatieve bevalervaring een platform te bieden om hun verhaal te delen. Zonder mitsen en maren, zonder schuld en schaamte, compromisloos. Dit is hun verhaal. We hebben genoeg gezwegen.

Aankondiging: Genoeg Gezwegen 2020

Het is alweer vier jaar terug toen we met onze actie #genoeggezwegen aandacht vroegen voor negatieve bevalervaringen. Een onderwerp waar destijds amper over gesproken werd. De respons was overweldigend: in een paar weken tijd kregen we zo’n 600 inzendingen binnen. Van vrouwen die hun bevalling als traumatisch hebben ervaren, verhalen over verbaal en fysiek geweld […]