Dag 11 #genoeggezwegen 2020

We hebben het al 11 dagen over rechten van vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd, maar over wélke rechten hebben we het dan eigenlijk?

Ieder mens heeft mensenrechten. Die zijn universeel en dus voor iedereen, áltijd van toepassing. Dat betekent met betrekking tot zorg onder meer dat je recht hebt op zelfbeschikking (jij beslist over jouw lijf) en toegankelijke en menselijke zorg.

In Nederland zijn de mensenrechten opgenomen in de grondwet en voor de gezondheidszorg verder uitgewerkt in onder andere De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zodra een arts een cliënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelovereenkomst.

De GeboorteBeweging zou willen dat iedere zwangere en (geboorte)zorgverlener de WGBO goed kent. De belangrijkste onderdelen van deze wet:

Recht op informatie / een geïnformeerde keuze / informed consent

In Nederland heeft iedereen het recht om een geïnformeerde keuze te maken voordat hij of zij een medische behandeling ondergaat. De definitie van informed choice is: een beslissing die is gemaakt na zorgvuldig afwegen van alle relevante informatie en in relatie tot iemands unieke omstandigheden, overtuiging en ervaring.

Wat is “relevante informatie”? Simpel: het is álle informatie die jij nodig hebt om tot een keuze te komen. Je kunt als zwangere altijd om meer informatie en/of tijd vragen voordat je een beslissing neemt of afspraak maakt met je zorgverlener.

Recht op keuzevrijheid

Jij als zwangere bent degene die de eindbeslissing neemt over de zorg die je wel of niet wenst te ontvangen.

Herken je je in de verhalen die we delen? Je kunt je verhaal hier insturen >