Dag 2 #genoeggezwegen 2020

Geweld in één zin met bevallen; het lijkt een onmogelijke combinatie. Toch vindt obstetrisch geweld ook in Nederland plaats, dat laten de inzendingen die we vandaag plaatsen onomwonden zien. Waar ‘geweld’ staat, zou je ook ‘grensoverschrijdend’ kunnen lezen.

Het kent vele vormen. In feite behelst het alles wat vrouwen in hun zwangerschap of bij hun bevalling als grensoverschrijdend hebben ervaren. Ze kregen een knip die ze niet wilden en waar ze geen toestemming voor gaven, of kregen geen ruggenprik terwijl die wel beschikbaar was toen ze er om vroegen.

Er is ook nog een andere vorm van onrecht die veel vaker voorkomt. Eentje die veel vrouwen herkennen, maar die zo ingebed is in de zorg voor zwangeren en barenden dat we die normaal zijn gaan vinden, zoals verbale dwang, intimidatie of pesterijen. Ook hiervan laten de inzendingen die we vandaag plaatsen schrijnende voorbeelden zien.

Is het overdreven deze manier van zorg verlenen obstetrisch geweld te noemen? Oordeel zelf.

Meer informatie over de actie >