Aanbieding Zwartboek #genoeggezwegen aan tweede kamerlid Linda Voortman

Duizenden Nederlandse vrouwen hebben de zorg rondom hun zwangerschap en bevalling zo negatief ervaren, dat ze jaren later nog ineenkrimpen bij de herinnering eraan. Zo blijkt uit de actie #genoeggezwegen van Stichting Geboortebeweging, die zich hardmaakt voor keuzevrijheid en het recht op lichamelijke integriteit en zelfbeschikking in de geboortezorg.

“De politiek moet echt nú aan de slag met dit probleem, zodat basisrechten van alle vrouwen in de zorg gewaarborgd worden”, zegt Mira Westland, voorzitter van Stichting Geboortebeweging, de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Human Rights in Childbirth.

Al jarenlang ontvangt de Geboortebeweging dagelijks verhalen over rechtenschendingen, als dwang, intimidatie of zelfs geweld: van het zonder toestemming inknippen of inwendig onderzoeken van een vrouw, tot het verbaal intimideren of onder druk zetten.

Hoewel zorgverleners in verreweg de meeste gevallen niet moedwillig de rechten van vrouwen schenden, is de uitwerking van deze handelingen niet zelden desastreus. Het taboe op praten over deze ervaringen, maakt dat het trauma moeilijker te verwerken is, of zelfs erger wordt. Reden om met de actie #genoeggezwegen aandacht te vragen voor dit probleem.

De eerste Facebook-oproep werd meer dan 35.000 keer gedeeld. Gedurende de twee weken dat de actie liep schreven en fotografeerden meer dan 600 vrouwen een A4’tje met hun persoonlijke verhalen, het één nog schrijnender dan het andere. Daarnaast deelden honderden vrouwen hun ervaringen via mail, chat of als reactie op de op site. De Facebook-pagina van de Geboortebeweging telde tijdens de actie meer dan 1.500.000 interacties. De actie groeide zo explosief uit tot een beweging van getraumatiseerde vrouwen zelf.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg over patiëntenrechten (Woensdag 22 februari) overhandigt de Geboortebeweging een brief en een ‘zwartboek’ met ervaringen van vrouwen uit de #genoeggezwegen actie aan Linda Voortman; lid van de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“#genoeggezwegen bracht aan het licht dat we in Nederland nog een flinke weg te gaan hebben naar goede geboortezorg waarin autonomie en patiëntenrechten voor zwangere en barende vrouwen niet alleen op papier, maar ook in de dagelijkse realiteit gewaarborgd zijn“, zegt Mira Westland.

“Via deze weg vragen we om erkenning, onderzoek en middelen, zodat tot verandering en structurele oplossing van dit probleem gekomen kan worden.”

Het zwartboek en de begeleidende brief aan Minister Schippers (met afschrift aan de vaste commissie leden VWS) leest u hier:

AO patientenrechten_Zwartboek Genoeg gezwegen_Stichting Geboortebeweging

Stichting-Geboortbeweging_-Brief-AO-Patientenrechten_16-februari-2017