Geboortebeweging is tegen integrale bekostiging, maar demonstreert vooralsnog niet.

Als reactie op het voorgenomen beleid van Minister Schippers hebben diverse organisaties van eerstelijns zorgverleners voor komende week acties aangekondigd. Het betreft o.a. een fakkeloptocht en stiptheidsacties in Amsterdam en een demonstratie in Den Haag, voorafgaand aan het algemeen overleg van de tweede kamer op 23 juni aanstaande.

Hoezeer het bestuur van Stichting Geboortebeweging begrijpt dat verloskundigen voor zichzelf en hun beroepsgroep opkomen, het standpunt, dat het belang van de verloskundige gelijk is aan het belang van de zwangere, delen wij niet.

Ook wij hebben ons als cliëntvertegenwoordiger uitgesproken tegen Integrale bekostiging. Dat zullen wij blijven doen, zolang de rechten en belangen van vrouwen niet zijn gewaarborgd in het voorgestelde beleid.

Omdat de aangekondigde acties in onze ogen primair over het belang van zorgverleners gaan, zien wij als organisatie af van officiële deelname aan de demonstraties.

Wij vertegenwoordigen uitsluitend de rechten en het belang van de zwangere en varen onze eigen koers.

Onze belangrijkste bezwaren bij het voorgenomen beleid van minister Schippers lichten wij toe in onze Position Paper ter voorbereiding op het rondetafelgesprek met de leden van de vaste kamercommissie VWS op maandagochtend 20 juni a.s.

Het verzoek van alle cliëntvertegenwoordigers aan Minister Schippers om met een persoonsvolgende vorm van bekostiging te komen, vindt u hier.