#Genoeggezwegen is gehoord in de tweede kamer

Woensdag 22 februari heeft Geboortebeweging voorzitter Mira Westland het zwartboek #GenoegGezwegen overhandigd aan GroenLinks tweede kamerlid Linda Voortman.
In het Algemeen Overleg patiënten- en cliëntenrechten van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Linda Voortman aandacht gevraagd voor het zwartboek en de brief van de Geboortebeweging met de volgende verzoeken:

Doe onderzoek naar misstanden. De actie GenoegGezwegen heeft laten zien dat we in Nederland werk te doen hebben om respect en zelfbeschikking in de geboortezorg de plek te geven waar vrouwen recht op hebben. Onderzoek naar oorzaken en oplossingen is hard nodig.

Geef vrouwen de informatie en cijfers, zodat ze goed kunnen kiezen. Op dit moment zijn er grote (soms onverklaarbare) verschillen tussen zorgverleners als het gaat om percentages van interventies en beleid. Deze informatie is beschikbaar bij de instellingen en/of Perined, maar vrouwen om wie het gaat kunnen die niet inzien. Dat is oneerlijk. Zwangeren hebben deze cijfers nodig om beter te kunnen kiezen.

Zelfbeschikking in de geboortezorg. En nu echt. Geef de koepels opdracht om al hun leden in te lichten en een voorlichtingscursus te organiseren rondom de richtlijn “Bevallen buiten de Richtlijnen” en geef ze daarnaast de opdracht om deze Richtlijn overbodig te maken.

Help ons vrouwen helpen. Stichting geboortebeweging komt op voor de rechten van zwangeren en barenden. We willen ons inzetten om vrouwen te ondersteunen bij het geven van feedback aan ziekenhuizen, in welke vorm dan ook, over wat er mis ging en wat er beter kan. Als cliëntenorganisatie vragen wij om ondersteuning om deze rol te kunnen realiseren.

 

In het debat (AO) heeft de minister aangegeven de oproep van Geboortebeweging zorgvuldig te willen bestuderen en in april met een reactie te komen (per brief). De Geboortebeweging is erg blij met deze reactie van de minister en kijkt uit naar de inhoud van de brief.

 

Voor meer informatie zie:

De brief van de Geboortebeweging aan minister Schippers nav de actie #GenoegGezwegen

Persbericht

Digitale versie van Zwartboek #GenoegGezwegen

Radio Interview van voorzitter Mira Westland voor de aanbieding op radio 1

Debat patienten- en clientenrechten terugkijken

 

Vlnr:  Linda Voortman, Mira Westland-Soebroto, Joyce Hoek-Pula, Hermine Dees-Ribbers