Nieuws en Acties

Vermijdbare babysterfte als aanleiding voor integrale bekostiging

Als vervolg op het ronde-tafelgesprek met de vaste kamercommissie VWS van 20 juni 2016, geeft Stichting Geboortebeweging graag een aantal aanvullingen op de volgende thema’s: Babysterfte Shared care, relevante onderzoeken Babysterfte De dood van een baby tijdens zwangerschap, bevalling of kort daarna is het meest verdrietige dat ouders kan overkomen. De Stichting Geboortebeweging staat uiteraard […]

Persbericht: Petitie over geboortezorg wordt burgerinitiatief

De Stichting Geboortebeweging is verheugd over het feit dat de – mede door haar ondersteunde – petitie “Herbezinning hervormingen geboortezorg” vandaag aan minister Schippers is aangeboden. Deze petitie kreeg meer dan 40.000 handtekeningen, en is daarmee officieel een burgerinitiatief. In de petitie wordt de minister verzocht om te garanderen dat het respect voor de zelfbeschikking […]

Pitch rondetafelgesprek geboortezorg en kraamzorg op maandag 20 juni 2016

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hield op maandag 20 juni een rondetafelgesprek over Geboortezorg en kraamzorg”. Het rondetafelgesprek is gehouden ter voorbereiding van een algemeen overleg “Zwangerschap en geboorte” met de minister van VWS. In het rondetafelgesprek heeft de commissie diverse vertegenwoordigers uit het veld, experts en ervaringsdeskundigen gesproken over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de Geboortezorg en kraamzorg, inclusief de invoering van het integraal tarief. Geboortebeweging was […]

Geboortebeweging is tegen integrale bekostiging, maar demonstreert vooralsnog niet.

Als reactie op het voorgenomen beleid van Minister Schippers hebben diverse organisaties van eerstelijns zorgverleners voor komende week acties aangekondigd. Het betreft o.a. een fakkeloptocht en stiptheidsacties in Amsterdam en een demonstratie in Den Haag, voorafgaand aan het algemeen overleg van de tweede kamer op 23 juni aanstaande. Hoezeer het bestuur van Stichting Geboortebeweging begrijpt […]

Position Paper Stichting Geboortebeweging over integrale geboortezorg.

Position Paper ten aanzien van het beleid integrale geboortezorg Amsterdam, 17 juni 2016 Uitgangspunt Stichting Geboortebeweging zet zich in voor de rechten van vrouwen in de  Nederlandse geboortezorg: hun recht op zelfbeschikking, lichamelijke integriteit, privacy en informatie. Wij hebben als cliëntvertegenwoordiger deelgenomen aan de expertgroep Zorgstandaard Integrale Geboortezorg van het CPZ. Tevens hebben wij input geleverd voor het KPMG-rapport integrale bekostiging. Naar aanleiding van […]

Keuzevrijheid geboortezorg door persoonsvolgend budget

17 juni 2016 De Nederlandse Patiënten Federatie NPCF, de Geboortebeweging en het Clara Wichmannfonds, gesteund door alle grote vrouwenorganisaties en patiënten organisaties in Nederland, komen met het voorstel om een “integraal persoonsvolgend budget” in te voeren in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van wie, hoe en waar zij de zorg willen ontvangen, […]