Keuzevrijheid geboortezorg door persoonsvolgend budget

17 juni 2016

De Nederlandse Patiënten Federatie NPCF, de Geboortebeweging en het Clara Wichmannfonds, gesteund door alle grote vrouwenorganisaties en patiënten organisaties in Nederland, komen met het voorstel om een “integraal persoonsvolgend budget” in te voeren in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van wie, hoe en waar zij de zorg willen ontvangen, inclusief het zo nodig tussentijds wijzigen van deze factoren, gewaarborgd, zo schrijven de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Clara Wichmannfonds heeft, mede namens De Nederlandse Vrouwen Raad en Stichting Geboortebeweging, al eerder in een brief aan de minister benadrukt dat keuzevrijheid in de zorg een fundamenteel recht is op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Nederlandse Patiënten Federatie heeft ook steeds gewezen op het belang van keuzevrijheid. De organisaties wijzen erop in hun brief dat een zorgvuldige besluitvorming een vereiste is op op dit punt. Daarbij zou een persoonsvolgend integraal tarief moeten worden meegenomen, alvorens financieringsregels (een integraal tarief) vast te stellen.

De minister heeft in haar brief aan de kamer aangegeven dat  het integrale tarief niet direct overal zal worden ingevoerd. Toch is dat onvoldoende om de keuzevrijheid te waarborgen aldus de cliënten vertegenwoordigers. Anniek de Ruijter, voorzitter van het Clara Wichmann Fonds “Als de minister het mogelijk maakt om een integraal tarief te contracteren, dan krijgt de verzekeraar alle marktmacht en daarmee vervalt de waarborg van de keuzevrijheid. Wij willen dat de zwangeren door middel van een persoonsvolgend budget gesteund worden in hun mogelijkheid zelf te kiezen voor waar zij hun integraal georganiseerde zorg willen inkopen.”
Lees hier de brief aan ministerie VWS van 16 juni: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg