Persbericht: Petitie over geboortezorg wordt burgerinitiatief

De Stichting Geboortebeweging is verheugd over het feit dat de – mede door haar ondersteunde – petitie “Herbezinning hervormingen geboortezorg” vandaag aan minister Schippers is aangeboden. Deze petitie kreeg meer dan 40.000 handtekeningen, en is daarmee officieel een burgerinitiatief. In de petitie wordt de minister verzocht om te garanderen dat het respect voor de zelfbeschikking van vrouwen in elke regio wordt gewaarborgd, en dat er alternatieven voor ziekenhuiszorg in de wijken zullen blijven.

De minister heeft in een brief aan de kamer aangegeven dat het door haar gewenste integrale tarief niet direct overal zal worden ingevoerd. Toch is dat onvoldoende om de keuzevrijheid te waarborgen, aldus de cliëntenvertegenwoordigers. Wij, Stichting Geboortebeweging, maken ons zorgen over de borging van keuzevrijheid als de minister het mogelijk maakt om een integraal tarief te contracteren. Samen met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de Nederlandse Patiënten- en Cliëntenfederatie stellen wij voor om een “integraal persoonsvolgend budget” te onderzoeken en in te voeren in de geboortezorg. Hiermee wordt de keuzevrijheid van vrouwen ten aanzien van wie, hoe en waar zij de zorg willen ontvangen, inclusief het zo nodig tussentijds wijzigen van deze factoren, gewaarborgd, zo schrijven wij met de andere organisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel de Geboortebeweging als het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de NPCF hebben meerdere malen gewezen op het belang van keuzevrijheid in de geboortezorg. Samen geven wij aan dat een zorgvuldige besluitvorming over financiering hierbij een vereiste is. Tot op heden is de stem van de cliënt daarin niet gehoord. Evenmin als alle andere cliëntenorganisaties, verklaren wij ons akkoord met de beleidsregel van de minister. Wij vragen de minister het geboden alternatief van een persoonsvolgend tarief te onderzoeken voordat de beleidsregel van kracht wordt. De petitie en het burgerinitiatief zetten dit verzoek kracht bij, en scheppen de mogelijkheid om alsnog de wens van de zwangere duidelijk te laten klinken.