Stichting Geboortebeweging autoriseert de huidige versie van de zorgstandaard niet

8 februari 2016 – In ons schrijven van 30 augustus gaven wij het CPZ ons voornemen te kennen om de definitieve ZIG te autoriseren, tenzij dit in onze ogen zou leiden tot een verslechtering van de huidige situatie voor de cliënt.

Onze belangrijkste zorg destijds: De ZIG is een compromis. Hij is door partijen soms zo open geformuleerd, dat hij in de praktijk – zonder de juiste toelichting – als instrument zou kunnen worden ingezet om vrouwen in hun keuzevrijheid of andere rechten te beperken. Deze mogelijkheid is reëel, al is dat niet expliciet de intentie van het document of van betrokken partijen.

Om de uiteindelijke versie te kunnen autoriseren, hebben wij in ons eerdere schrijven een viertal absolute acceptatiecriteria geformuleerd. Hiermee willen wij voorkomen dat de standaard in de praktijk daadwerkelijk leidt tot de gevreesde beperkingen van de rechten van de zwangere en barende:

  1. Actieve toestemming van de zwangere,
  2. Waarborgen van keuzevrijheid,
  3. Duidelijkheid over visie op kwaliteit van zorg,
  4. Een duidelijk kader voor implementatie, evaluatie en kwaliteitsbeleid in de regio’s.

De huidige versie van de ZIG blijft een compromis dat volgens ons in de praktijk leidt tot willekeur en inperking van de rechten en keuzevrijheid van cliënten. Daarom zullen wij de onderhavige versie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg niet autoriseren, tenzij op bovenstaande criteria verbeteringen worden aangebracht die de rechten van vrouwen garanderen, niet alleen in theorie, maar in de praktijk en in elke regio.

Wij hopen dat hier binnen de werkgroep ZIG aandacht voor komt, zodat we in samenwerking met alle partijen in de expertgroep tot een verbetering van het huidige voorstel kunnen komen.

Reactie autorisatie ZIG definitief_ Brief Bestuur Stichting Geboortebeweging