Stichting Geboortebeweging slaat alarm – Cliëntversie Zorgstandaard maakt keuzevrijheid en rechten van de cliënt ondergeschikt zorgaanbod

De Zorgstandaard Integerale Geboortezorg (ZIG) leidt volgens Stichting Geboortebeweging in de praktijk tot willekeur en inperking van de rechten en keuzevrijheid van cliënten. In diverse brieven hebben wij gevraagd om verbeteringen die de rechten van vrouwen garanderen, niet alleen in theorie, maar in de praktijk en in elke regio.

Al onze pogingen ten spijt is de ZIG er, met doorzettingsmacht van het zorginstituut, toch gekomen en wordt deze op dit moment geïmplementeerd.

Een van de vervolgstappen is het opstellen van een cliëntversie. Hiervoor heeft het CPZ een werkgroep samengesteld, die de afgelopen drie maanden aan de cliëntversie heeft gewerkt.

Stichting Geboortebeweging is uitgenodigd voor de werkgroep. We hebben deelname aan de werkgroep toegezegd op voorwaarde dat het een document wordt waarin de rechten van vrouwen geborgd worden, dat vrouwen duidelijkheid geeft over wat hun rechten zijn en waarmee zij in staat worden gesteld om hun eigen zorgkeuzes te maken. Helaas wordt hieraan vooralsnog geen gehoor gegeven.

Het huidige document is onvoldoende en stelt niet de cliënt centraal

Het document dat op het punt staat om naar het Zorginstituut te worden verzonden, is geen aanvulling op de bestaande folders, maar een herhaling van zetten. Terwijl wij juist onder zwangeren een groeiende behoefte zien aan inzicht in haar rechten in de geboortezorg en in kwaliteit en dienstverlening van zorgaanbieders. Vrouwen willen graag hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen zorgkeuzes maken, maar hebben daar simpelweg de informatie en middelen niet voor.

Tot nu toe gaat elk document over de integrale geboortezorg (de richtlijnen, zorgstandaard, indicatorensets, maar ook keuzehulpen en cliënteninformatie, ongeacht of het voor zorgverleners of cliënten is geschreven) altijd uit van het perspectief van de zorgaanbieders en nooit vanuit het perspectief van de cliënt.
Het resultaat is dat het zorgaanbod zelf centraal staat en niet de zorgconsument. Dit moet anders!

Het proces is onzorgvuldig en te gehaast

Wij hebben zorgen over de snelheid waarmee en de wijze waarop de cliëntversie van de Zorgstandaard wordt vastgesteld op meerdere manieren kenbaar gemaakt. Inmiddels wordt dit probleem zelfs erkend door enkele beroepsorganisaties die aan tafel zitten.

Als het werkelijk de bedoeling is om de cliënten een stem te geven binnen het nieuwe stelsel voor de geboortezorg, dan moeten haar vertegenwoordigers niet ondergeschikt worden gemaakt aan de procedures die tussen zorgverleners en hun beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

Op dit moment zien wij, net als bij het tot stand komen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, dat er een cliëntversie ontstaat waarin de rechten, keuzevrijheid en zorgvraag van de cliënt totaal ondergeschikt worden gemaakt aan het zorgaanbod.
Wij hekelen hierbij de wijze waarop in de werkgroep waarin de cliëntversie tot stand komt en de cliënt wordt gevraagd zich te schikken naar de institutionele werkwijze binnen de zorg. Gezien de evidente controverse die er is over de invoering van de integrale geboortezorg en de positie van de cliënt daarin, kan het niet zo zijn dat de cliënt als excuus aan tafel zit; outnumbered en zonder daadwerkelijk input te kunnen geven.

Daarom hebben wij een verzoek tot een herinrichting van de huidige werkgroep cliëntversie ZIG verzonden aan het CPZ. We pleiten voor  een werkgroep waarin de cliënt penvoerder is en (vertegenwoordigers van) zorgverleners een adviserende rol te hebben. Hiernaast vragen wij om budget en ondersteuning om tot een cliëntversie van de ZIG te komen die recht doet aan het belang dat cliënten hebben bij goede geboortezorg.
Want cliënten alleen adviesrecht geven, dat kán niet meer.

De volledige brief vindt u hier: 20170328_Clientversie-zorgstandaard_Reactie-Stichting-Geboortebeweging