Veilig Thuis (voorheen AMK) meldingen door zorgverleners

Januari 2016 – Geregeld horen we van vrouwen dat ze onder druk worden gezet door hun zorgverlener om akkoord te gaan met preventieve interventies voor hun ongeboren of pasgeboren kind.
Soms waren er door mensen al andere ‘tegendraadse’ keuzes gemaakt die de ongerustheid van betrokken zorgverleners hadden gewekt. Soms was er geen ‘extra’ aanleiding.
Hierbij wordt gedreigd met het doen van een melding bij Veilig Thuis (voorheen AMK): ‘We maken ons dermate zorgen dat we, als u niet akkoord bent, niet anders kunnen dan dit ook bij Veilig Thuis te melden.’
Een aantal voorbeelden:
De ouders geven geen toestemming tot het toedienen van vitamine K in de eerste 24 uur van de geboorte, of geen toestemming voor vitamine K/D na de eerste week.
Een zwangere vrouw geeft geen toestemming voor het laten verrichten van een groei-echo.

We willen graag een inventarisatie maken. Hoe vaak komt dit voor? Wat is het effect ervan?
Heb jij een dergelijke ervaring of ken je iemand die zo’n ervaring had?
Of ben je zorgverlener en heb je voor een keus als deze gestaan of er over gehoord?
Vertel het ons!

Reacties graag per mail, zie contact GeboorteBeweging.
We zullen je gegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelen en met niemand delen, tenzij we je expliciete toestemming hebben,